Ekologia

Szanowanie środowiska przez optymalne wykorzystanie energii oraz rozsądne gospodarowanie odpadami i ich minimalizacja, wpływa na obniżenie kosztów całego Przedsiębiorstwa. Wypracowanie tej świadomości wśród wszystkich pracowników POLIMEX PROFIL to wymierny zysk, którym wspólnie możemy gospodarować.

Osiągamy to poprzez:
- efektywne wykorzystanie surowców i energii, by jak najmniej obciążać środowisko,
- ograniczanie ilości odpadów i emisji z produkcji i innych działań
- zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pracownikom,
- promowanie postawy ekologicznej wśród pracowników,
- obligowanie dostawców do zachowań proekologicznych,
- stały monitoring zasad wspierających ekologię w ramach funkcjonowania firmy.